https://www.48haber.com.tr/ web sitesi Gizlilik Politikası

Gizlilik Bildirimi Metni

Gizlilik Bildirimi; Son güncelleme tarihi: 25 Eylül 2023

Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş bir

internet sitesi olan https://www.48haber.com.tr/ ile onun versiyonları konumundaki https://www.48haberajansi.com.tr/, https://www.48haberajansi.com/, https://muglanews.com/ web siteleri ile birlikte “48 Haber Ajansı” olarak anılan ağın bir üyesi olan https://www.48haber.com.tr/ için geçerlidir.

48 Haber Ajansı, birbirinden bağımsız web sitelerinden

oluşmakta olup, her bir 48 Haber Ajansı web sitesi ayrı tüzel

kişiliklere sahiptir ve bu Gizlilik Bildirimi her bir tüzel kişiliğe

ayrı ayrı ve bağımsız olarak uygulanır.

48 Haber Ajansı (Gizlilik Bildirimi’nde "biz" veya "bizim" olarak

anılabilir), gizlilik kurallarına önem veren global bir ajans olup,

48 Haber Ajansı içerisinde bu internet sitesini hizmete sunmaktadır. Bu

Gizlilik Bildirimi’nde internet siteleri aracılığı ile toplanan

ziyaretçi bilgilerinin nasıl toplandığı, işlendiği ve korunduğu

açıklanmaktadır.

Bu Gizlilik Bildirimi’nde bilgileriniz zaman zaman “kişisel veri”

olarak ifade edilmektedir. Ayrıca internet sayfamızda kişisel

verilerinizin toplanması, korunması ve depolanmasına ilişkin olarak

“işleme” ifadesi kullanılabilir.

Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Bildirimi’nde tarif

edildiği şekilde bilgilerinizin işlenmesini kabul etmiş

bulunmaktasınız. Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz

olması durumunda, lütfen bu internet sitesinde yer alan İLETİŞİM

sayfasını veya [email protected] e-posta adresini kullanınız.

Veri Toplama

Bu internet sitesini kullanırken herhangi bir kişisel veri paylaşmak

zorunda değilsiniz. Bu internet sitesi sadece ziyaretçiler tarafından

gönüllü ve bilinçli olarak paylaşılan bilgileri toplamaktadır.

Paylaşılan bilgiler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, isim, iş

unvanı, şirket adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numaralarını

içermektedir. Bize iletmiş olduğunuz blog, forum, wiki ya da diğer

sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarınızı da muhafaza edebiliriz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen temel

ilkelere uygun olarak Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen;

kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş

olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla 48 Haber Ajansı'nın meşru menfaati sebeplerine dayalı

olarak toplanabilmektedir.

Genel olarak internet sitemizi/sitelerimiz ziyaret edenlerden “özel nitelikli

kişisel verileri” (ırk/etnik köken bilgileri, dini inanışlar, sabıka

kaydı, fiziksel ve sağlık verisi vb.) talep etmemekteyiz. Sadece

gerekli olduğu durumlarda ve açık rızanızın alınması koşulu ile bu

verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.

Log Bilgileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Bu internet sitesi; IP adresi, internet tarayıcısı tipi ve dili,

erişim zamanları ve internet sitesi adresleri gibi standart log

bilgilerini toplamaktadır. Bu internet sitesinin iyi bir şekilde

yönetilmesi ve ileri seviyede kullanım rahatlığının sağlanabilmesi

için bizim tarafımızdan ya da hizmet sunucumuz tarafından toplu veri

toplamak için çerezler (cookies) (kullanıcının tarayıcısında

depolanmış kısa text dosyaları) ya da web işaretçileri (bu internet

sitesinin belli sayfalara ya da belirli tanımlama bilgilerine erişen

ziyaretçileri sayabilmesine imkan sağlayan elektronik görseller)

kullanılabilir. Bu çerezleri ve diğer takip teknolojilerini nasıl

kullandığımız ile ilgili detayları ve bunları nasıl kontrol

edebileceğiniz ile ilgili bilgileri Çerez (Cookie) Politikası

bölümünde bulabilirsiniz.

Veri Kullanımı

Zaman zaman bu internet sitesi aracılığı ile kişisel verilerinizi

paylaşmak durumunda kalabilirsiniz; örneğin, özel bir içeriğe

erişmek, bir organizasyona veya ankete katılmak ya da ilgilendiğiniz

bir alan hakkında detaylı bilgi almak için bilgilerinizi

paylaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda paylaştığınız bilgiler,

talebinizi yerine getirebilmek amacıyla işlenebilir. Ayrıca pazar

araştırmaları/genel araştırmalar kapsamında sizlerle iletişime

geçebiliriz. Dilediğiniz zaman, size ilettiğimiz e-posta ve diğer

paylaşımları durdurmamızı bizden talep edebilirsiniz.

Bilgilerin Üçüncü Kişiler ile Paylaşımı

Toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan

amaçlar ile Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını

gerektiren sebepler ve veri güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili hizmetlerinden faydalandığımız ve

iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ve https://www.48haber.com.tr/ internet sitesinin de bünyesinde yer aldığı 48 Haber Ajansı ağında bulunan üye firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilmektedir.

Bloglar, Forumlar, Wikiler ve Diğer Sosyal Medya Araçları

Bu internet sitesi diğer kullanıcılarla içerik paylaşmanıza olanak

sağlayan birçok blog, forum, wiki ve diğer sosyal medya uygulama ve

hizmetlerine (''Sosyal Medya Uygulaması'') bir platform

sağlayabilir. Herhangi bir Sosyal Medya Uygulaması’nda paylaştığınız

kişisel ya da diğer herhangi bir veri bu Sosyal Medya Uygulaması'nın

üzerinde hiç veya yeteri kadar kontrolümüz olmayan diğer kullanıcılar

tarafından okunabilir, alınabilir ve kullanılabilir. Bu sebeple,

herhangi bir Sosyal Medya Uygulaması'nda paylaştığınız herhangi bir

kişisel ya da diğer verinin diğer bir kullanıcı tarafından kullanımı,

kötüye kullanımı ya da suistimal edilmesi durumlarından kesinlikle

sorumlu olmayacağımızı beyan ediyoruz.

Veriye Erişim

Verilere erişmek, detaylarını güncellemek ya da artık herhangi bir

bilgilendirme mesajı almak istemeyen veya diğer paylaşımları durdurma

amacıyla talepte bulunacak ziyaretçiler, [email protected]

e-posta adresine elektronik imzalı ve mobil imza ile başvuru yaparak

ağ yöneticisi ile irtibata geçmelidirler.

Veri Güvenliği

48 Haber Ajansı olarak, bu internet sitesi aracılığıyla

ziyaretçilerin paylaştığı tüm verileri mümkün olan en iyi şekilde ve

özenle işleyerek muhafaza ediyoruz ve gizli tutulmasına büyük önem

veriyoruz.

Gizlilik Bildirimizdeki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Bildirimi üzerinde zaman zaman değişiklikler ve

düzeltmeler yapılabilecektir. Herhangi bir değişiklik yapılması

halinde sayfanın en üstünde yer alan güncelleme tarihi değiştirilecek

ve Gizlilik Bildirimi güncellendiği tarih itibariyle geçerli

olacaktır. Yapılan değişiklikleri görmek ve bunların sizi nasıl

etkileyeceği hakkında bilgi almak için işbu Gizlilik Bildirimi’ni

düzenli olarak kontrol ediniz.

Çocukların Güvenliği için Koruma

İnteraktif internet dünyasında çocukların mahremiyetlerini korumanın

ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu internet sitesi 18 yaş ve

altı kişiler için tasarlanmamıştır ve özellikle onları

hedeflememektedir. Herhangi bir kasıt olmaksızın, 18 yaş altı bir

ziyaretçiye ilişkin internet sitemiz üzerinden bilgi toplanıldığının

farkına varılması halinde, söz konusu bilgiler kayıtlarımızdan derhal

silinecektir. 18 yaşın altındaki kişilerden isteyerek bilgi toplama

ve bu bilgileri saklama gibi bir politikamız bulunmamaktadır.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

TAGS;

Gizlilik Politikası

Privacy Policy

48 Haber Ajansı